galeri Galerie U babylonské věže slunce
  Karel Tichý - ilustrace 2  


Ilustrace
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ilustrace k básni Po noci Title: Illustration to Poetry After night
Technika:  Perokresba     Technology:  Pen drawing
Vyšlo: Ostravský večerník, 25-09-89 Issue: OSTRAVSKY Evening Times, 25-09-89


Ilustrace
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ilustrace k básni Snění Title: Illustration to Poetry Dreamery
Technika:  Perokresba     Technology:  Pen drawing
Vyšlo: Ostravský večerník, 07-11-89 Issue: OSTRAVSKY Evening Times, 07-11-89


Ilustrace
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ilustrace k básni Čekání na tebe Title: Illustration to Poetry Waiting on you
Technika:  Perokresba     Technology:  Pen drawing
Vyšlo: Ostravský večerník, 17-01-90 Issue: OSTRAVSKY Evening Times, 17-01-90


Ilustrace
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ilustrace k básni Spolulidé Title: Illustration to Poetry Along with people
Technika:  Perokresba     Technology:  Pen drawing
Vyšlo: Ostravský večerník, 01-03-89 Issue: OSTRAVSKY Evening Times, 01-03-89


Ilustrace
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ilustrace k básni Důvěrnost Title: Illustration to Poetry Intimacy
Technika:  Perokresba     Technology:  Pen drawing
Vyšlo: Ostravský večerník, 01-09-87 Issue: OSTRAVSKY Evening Times, 01-09-87


Ilustrace
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ilustrace k básni Cesta do nemocnice Title: Illustration to Poetry Way into hospital
Technika:  Perokresba     Technology:  Pen drawing
Vyšlo: Ostravský večerník, 08-07-87 Issue: OSTRAVSKY Evening Times, 08-07-87


Ilustrace
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ilustrace k básni Pařezy Title: Illustration to Poetry Stumps
Technika:  Perokresba     Technology:  Pen drawing
Vyšlo: Ostravský večerník, 11-05-88 Issue: OSTRAVSKY Evening Times, 11-05-88


Ilustrace
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Firemní štít Bivoj Title: Signboard BIVOJ
Technika:  Perokresba     Technology:  Pen drawing
Rok: 1999 Year: 1999
  Předchozí stránka

Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS


HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad
free HitCounter