galeri Galerie U babylonské věže slunce
  Grafika Karel Tichý - rok 1990  


Pantoflík
Autor: Karel Tichý Author: Karel Tichy
Název: Pantoflík Title: Calceolaria
Rok: 1990 Year: 1990
Technika:   lept a suchá jehla    Technology:   Etching and dry Needle
Rozměry: 10*7,8 cm Picture size: 10*7,8 cm
Náklad: 200 kusů Edition: 200 parts


revnice
Autor: Karel Tichý Author: Karel Tichy
Název: Řevnice Title: Revnice Village
Rok: 1990 Year: 1990
Technika:   barevný linoryt    Technology:   colored linocut
Rozměry: 22,8*17,7 cm Picture size: 22,8*17,7 cm
Náklad: 27 kusů Edition: 27 parts

Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS

HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad