galeri Galerie U babylonské věže slunce
  Grafika Karel Tichý - rok 1979  


Krakatit
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Krakatit Title: Krakatit
Rok: 1979 Year: 1979
Technika:   lept s akvatintou    Technology:   Etching and Aquatint
Rozměry: 14,8*9,4 cm Picture size: 14,8*9,4 cm
Náklad: 10 kusů Edition: 10 parts


Píšťala
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Píšťala Title: Pipe
Rok: 1979 Year: 1979
Technika:  lept s akvatintou v železném plechu    Technology: Etching and Aquatint
Rozměry: 11*10 cm Picture size: 11*10 cm
Náklad: 10 kusů Edition: 10 parts

Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS

HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad