galeri Galerie U babylonské věže slunce
  Grafika Karel Tichý - Pozvánka na EXLIBRISTICKOU ŽEŇ  


EXLIBRISTICKÁ ŽEŇ v Hradci Králové si za dobu svého šestnáctiletého trvání získala oblibu u mistrů grafiky, přátel výtvarného umění a zejména u přátel a sběratelů grafiky komorní. Většinou svým rozměrem drobné a kdysi i svou cenovou dostupností přístupné grafické lístky se stávaly předmětem širokého zájmu milovníků knih, označujících si jimi své knižní vlastnictví. Postupně se od užitkových dostávaly do popředí sběratelské zájmy. Naše exlibris se těšilo nevšednímu zájmu, protože se mu od počátků "moderního'' exlibris věnovali naši přední výtvarní umělci jako Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Max Švabinský a později i Šimonové, Boudové a mnozí další. Dík svému věhlasu získala si naše knižní značka oblibu i u zahraničních sběratelů, ať již šlo o její zadání nebo sběratelskou výměnu. Na její propagaci má významný podíl vedle Spolku sběratelů a přátel exlibris i Sdruženi českých umělců Hollar.
Trendy vývoje posledních let zachycuje právě Žeň českého a slovenského (původně československého) exlibris. Pro letošní ročník, prvně nazvaný "Žatva slovenského a českého exlibris), přislíbil napsat úvod pro katalog vynikající tvůrce Albín Brunovský, který nás však předčasně opustil a tak jako projev díků za jeho tvorbu, a to i v našem oblíbeném žánru, je letošní Žeň věnována.

Předmluva ke katalogu výstavy Ex libris "Žatva českého a slovenského exlibris 1996".

Let me announce to all artists, and especially to all graphic designers, namely makers of a book mark Ex Libris, that an exhibition Ex libris within the show "Harvest of the Czech and Slovak Ex libris" takes place annually. The organizers are as following: Charles University, The Faculty of Pharmacy, the Czech Museum of Pharmacy, The Club for building the Czech Museum of Pharmacy, The Club of Collectors and Friends of Ex libris in Prague, Hradec Kralove section. Deadline for incoming materials (with enclosed short biography and achieved education statement) is February 25th, at the address: Galerie na mostu, HEYROVSKEHO 1203, 500 05 HRADEC Králové.
The organizers ask for a contribution proximately 200 Kc for printing a catalogue.
Diamanty
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Diamanty Title: Diamonds
Rok: 1996 Year: 1996
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: 10*12 cm Picture size: 10*12 cm
Náklad: 10 kusů Edition: 10 parts


Don Quijote
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Don Quijote Title: Don Quijote
Rok: 1990 Year: 1990
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: 10*7,8 cm Picture size: 10*7,8 cm
Náklad: 40 kusů Edition: 40 parts


Ex libris
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Stavba babylonské věže Title: Building of Babylon Tower
Rok: 1996 Year: 1996
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: 9*13 cm Picture size: 9*13 cm
Náklad: 51 kusů Edition: 51 parts


Labutinka
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: P.Bezruč - Labutinka Title: P.BEZRUC - Little Swan
Rok: 1999 Year: 1999
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: A6 Picture size: A6 cm
Náklad: 44 kusů Edition: 44 parts


Ex libris
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ex libris Title: Ex libris
Rok: 1999 Year: 1999
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: A6 Picture size: A6 cm
Náklad: 44 kusů Edition: 44 parts


Královna noci
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Královna noci Title: Queen of Night
Rok: 1999 Year: 1999
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: A6 Picture size: A6 cm
Náklad: 44 kusů Edition: 44 parts


Stavba Babylonské věže
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Stavba Babylonské věže Title: Building of Babylon Tower
Rok: 1999 Year: 1999
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: A6 Picture size: A6 cm
Náklad: 44 kusů Edition: 44 parts


Stavba Babylonské věže
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Noc s Ofélií Title: Night with OFELIA
Rok: 2000 Year: 2000
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: A6 Picture size: A6 cm
Náklad: 10 kusů Edition: 10 parts


Stavba Babylonské věže
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Stavba babylonské věže Title: Building of Babylon Tower
Rok: 2001 Year: 2001
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: A6 Picture size: A6
Náklad: 50 kusů Edition: 50 parts


Stavba Babylonské věže
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Svatý Václav Title: Saint Wenceslaw
Rok: 2004 Year: 2004
Technika:  CorelDraw    Technology:  CorelDraw
Rozměry: A6 Picture size: A6
Náklad: 120 kusů Edition: 120 parts

  Následující exlibris    
Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS


HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad