galeri Galerie U babylonské věže slunce
  Grafika Karel Tichý - rok 1984  


 Za městem
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Za městem Title: Under Town
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  lept s akvatintou     Technology:  Etching and Aquatint
Rozměry: 17,5*23,2 cm Picture size: 17,5*23,2 cm
Náklad: 8 kusů Edition: 8 parts


 Kočka na balkoně
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Kočka na balkoně Title: Cat on Balcony
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  tříbarevný linoryt     Technology:  ThreeCollored Linocute
Rozměry: 10*27,8 cm Picture size: 10*27,8 cm
Náklad: 20 kusů Edition: 20 parts


Horní Lomná
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Horní Lomná Title: Horní Lomná
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  dvoubarevný linoryt     Technology:  TwoCollored Linocute
Rozměry: 10*27,8 cm Picture size: 10*27,8 cm
Náklad: 20 kusů Edition: 20 parts


Trojanovice
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Trojanovice 2 Title: Trojanovice 2 Village
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  tříbarevný linoryt     Technology:  ThreeCollored Linocute
Rozměry: 16*30,5cm Picture size: 16*30,5 cm
Náklad: 12 kusů Edition: 12 parts


 Bítov
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Bítov Title: Bitov Village
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  lept s akvatintou     Technology:  Etching and Aquatint
Rozměry: 9,3*7,3 cm Picture size: 9,3*7,3 cm
Náklad: 9 kusů Edition: 9 parts


Těrlice
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Těrlice Title: Terlice Village
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  Linoryt     Technology:  Linocut
Rozměry: 16*30 cm Picture size: 16*30 cm
Náklad: 11 kusů Edition: 11 parts


 Albrechtice
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Albrechtice Title: Albrechtice Village
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  Linoryt     Technology:  Linocut
Rozměry: 18,6*28 cm Picture size: 18,6*28 cm
Náklad: 10 kusů Edition: 10 parts


Stavba babylonské věže
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Stavba babylonské věže 1 Title: Building of Babylon Tower 1
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  Lept     Technology:  Etching
Rozměry: 14,7*9,8 cm Picture size: 14,7*9,8 cm
Náklad: 30 kusů Edition: 30 parts


revnice
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Řevnice Title: Revnice Village
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  Lept s akvatintou    Technology:  Etching and Akvatint
Rozměry: 21,5*17,2 cm Picture size: 21,5*17,2 cm
Náklad: zkušební tisk Edition: trial print


Trojanovice
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Trojanovice Title: Trojanovice Village
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  Lept s akvatintou    Technology:  Etching and Akvatint
Rozměry: 17,3*21,3 cm Picture size: 17,3*21,3 cm
Náklad: zkušební tisk Edition: trial printZkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS

HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad