galeri Galerie U babylonské věže slunce
  Grafika Karel Tichý - rok 1989  

Stavba babylonské veže
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Stavba babylonské věže Title: Building of Babylon Tower
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  lept     Technology:  Etching
Rozměry: 9,5*14 cm Picture size: 9,5*14 cm
Náklad: 45 kusů Edition: 45 parts


Akt v modrém
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Akt v modrém Title: Nude in blue
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  linoryt     Technology:  Linocut
Rozměry: 23*17 cm Picture size: 23*17 cm
Náklad: 15 kusů Edition: 15 parts


Kentaur
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Kentaur Title: Centaur
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  lept a suchá jehla     Technology:  Etching and dry Needle
Rozměry: 19,1*14,5 cm Picture size: 19,1*14,5 cm
Náklad: 200 kusů Edition: 200 parts


Stavba babylonské věže
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Stavba babylonské věže 3 Title: Building of Babylon Tower 3
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  lept a suchá jehla     Technology:  Etching and dry Needle
Rozměry: 7*9 cm Picture size: 7*9 cm
Náklad: 20 kusů Edition: 20 parts


Ikaros
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Ikaros Title: Icarus
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  trojbarevný linoryt    Technology:  ThreeCollored Linocut
Rozměry: 5*7,7 cm Picture size: 5*7,7 cm
Náklad: 9 kusů Edition: 9 parts


Stavba babylonské věže
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Stavba babylonské věže 4 Title: Building of Babylon Tower 4
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  lept    Technology:  Etching
Rozměry: 9,3*9 cm Picture size: 9,3*9 cm
Náklad: 50 kusů Edition: 50 parts


Stavba babylonské věže 1
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Stavba babylonské věže 1 Title: Building of Babylon Tower 1
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  lept s akvatintou    Technology:  Etching and Aquatint
Rozměry: 10,5*8 cm Picture size: 10,5*8 cm
Náklad: 29 kusů Edition: 29 parts


Moře
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Moře Title: Sea
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  lept     Technology:  Etching
Rozměry: 14,5*9,7 cm Picture size: 14,5*9,7 cm
Náklad: 9 kusů Edition: 9 parts


Na houpačce
Autor: Karel Tichý   Author: Karel Tichy
Název: Na houpačce Title: On flip-flap
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  dvoubarevný linoryt    Technology:  Two coloured lino-cut
Rozměry: 23*17,5 cm Picture size: 23*17,5 cm
Náklad: 18 kusů Edition: 18 partsZkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS

HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad