galeri Galerie U babylonské věže slunce
  LeptGrafika je výsledek postupu, kdy umělec přenese svůj nápad na desku a z ní pořídí určité množství očíslovaných a podepsaných tisků, které vlastně představují originál. Během tvorby vznikají ještě zkušební tisky a autorské tisky, které nemají samozřejmě hodnotu originálu.


Lept.

Lept je tisk z hloubky.


Tisk z hloubky.10-05-2001 přišel dotaz od pana Stehlíka.

Pánové,
neuměli byste poradit ve věci dost podobné grafickému leptu?
Rád bych do čepele zavíracího nože vyleptal jednoduché logo. Neporadili byste mi, jak se to dělá, hlavně myslím kyseliny, ochranné vrstvy, snad délku leptání, následnou neutralizaci.
Moje představa (asi naivní) je udělat z nějakého kyselinovzdorného materíálu takovou malou "ohrádku", řekněme 2x1cm, do krytu dna ohrádky něco vyškrábat, nalít kyselinu, která by se držela uvnitř ohrádky, nechat leptat, vylít, neutralizovat, setřít ohrádku.
Děkuji za odpověd, pokud možno rychlou.

S pozdravem J.Stehlik

Pane Stehlíku,
udělejte si kryt ze směsi: 1 díl dehtu, 1 dil včelího vosku, 1 díl kalafuny, trochu sazí, aby nátěr dobře kryl a za tepla rozpusťte. Tuto směs naneste štětcem za tepla na čepel. Po zchladnuti vyryjte jehlou logo. Na vyryté logo kápněte kapku kyseliny dusičné 25 procentní. Uvidíte, že kapka bude držet. A leptat. Měly by se uvolňovat bublinky vodíku. Délka leptání je pokaždé jiná, musíte vyzkoušet. Leptání přerušit pod tekoucí vodou až bublinky vodíku budou velké jak špendlíková hlavička. Budu vám držet palce. Karel Tichý.


Pane Tichý dobrý den,
došlo na Vaši radu, ale objevily se první potíže. Kryt jsem udělal, nanesl za tepla na zkušební materiál, ale pak nastala svízel.
Jelikož nápis bude v rozměru cca 5x15mm, vyškrábal jsem písmenka jehlou. Takovou malou věc lze dělat jen s lupou a když se pak člověk podívá na kontury pismen jsou kostrbaté a také se mi nepovedlo 100% odstranit kryt z vyškrábané plochy a bojím se, že výsledný lept bude flekatý, jak bude kyselina někde působit lépe a jinde hůře.
Je ale docela dobře možné, že to, co mě napoprve nejde je jenom otázka cviku. Není na to nějaky "figl"?
Děkuji za odpověď
J.Stehlik
P.S.Jakou barvu bude mit vyleptaný nápis? Bude kontrastni k barvě okolniho kovu?


Vážený pane Stehlíku.
Písmo musíte dělat pod hodinářskou lupou. Doporučuji Vám nejprve lept zkusit na na jiném, nepotřebném plechu. Dobrý výsledek je závislý na opakovaném cvičení. Když se Vám lept povede aspoň dvacekrát, pak teprve přistupte k leptu na čisto.
Lept bude mít barvu okolního kovu, bude působit svou plasticitou a matností. Kryt se dobře sundává benzenem (benzolem, toluenem).
Doufám, že neleptáte nerezový plech. V tom případě to asi nepůjde, leda lúčavkou královskou.
Mějte se krásně, Karel Tichý.


 
Zkratky
grafických
technik
  Shortcuts
graphic
technology
 
C1 ocelorytina steel engraving
C2 mědirytina copper engraving
C3 lept etching
C4 suchá jehla dry-point
C5 akvatinta akvatinta
C6 mezzotinta mezzotinta
L1 Litografie Lithography
X1 dřevořez wood block
X2 dřevoryt woodcut
X3 linoryt linocut
CAD počítačová grafika computer aided design

 
  Zkratky grafických technik     Shortcuts graphic technology    
B Brailleovo písmo Braille
C Hlubotisk (čistý); reliéfní tisk Intaglio printing (blank); embossing
C1 ocelorytina steel engraving
C2 mědirytina copper engraving, Burin (graver or gouge) engraving, notably on copper
C3 lept Etching, including direct (brush) etching
C4 suchá jehla Drypoint, including crayon manner and stipple engraving
C5 akvatinta Aquatint
C6 Měkký základ nebo cukrový lept Soft-ground or sugar etching
C7 mezzotinta Mezzotint
C8 Rytina na linoleum, plast nebo další materiály Intaglio engraving on linoleum, plastic or other materials
  Reprodukce     Reproductive   
P3 Heliogravura (ruční čára a polotónový hlubotisk), fotogalvanografie Heliogravure (manual line and tone photogravure), photogalvanography
P4 Komerční hlubotisk Commercial photogravure, rotogravure
P10 Vyleptaný ocelový tisk (tisk razidlem) Etched steel printing (die-printing)
  Reliéfní polygrafické techniky Relief printing techniques
X Reliéfní tisk (prázdný Relief printing (blank)
X1 dřevořez Woodcut
X2 dřevoryt Wood engraving
X3 linoryt linocut
X4 (Čína) kamenné razidlo (Chinese) stone stamp
X5 Reliéfně tištěné ryté nebo vyleptané kovové desky, významně řez kovu Relief-printed engraved or etched metal plates, notably metal cut
X6 Reliéfně tištěná rytina ostatních materiálů, významně v plastu Relief-printed engraving of other materials, notably plastic
CAD počítačová grafika PC graphic
Reprodukce Reproductive
T Typografie, knihtisk Typography, letterpress
T1 Linotyp, monotyp, nepřímý knihtisk Linotype, monotype, indirect letterpress
T2 fotoxylografie, faksimile dřevorytu Photoxylography, facsimile wood engraving
T3 Komerční razítko/ zabarvení v kaučuku Commercial rubber stamp / timbre en caouchouc commercial
P1 Pérovka s nebo bez fotografie Line block (clichŽ) with or without photography
P2 Polotón, fotozinkografie Half-tone, photozincography
Ploché, šablonové a elektronické tiskové techniky Flatbed, stencil and electronic printing techniques
L1 Autolitografie Autolithography
L2 Autografie (přenos litografií) Autography (transfer lithography)
L3 Zinkografie Zincography
L4 Algrafie Algraphy
P9 Originál fotografie Original photograph
S Šablona Stencil
S1 Sítotisk Original serigraphy (silkscreen)
S2 mimeografie (kolorováno přes šablonu) Mimeography (dye stencil)
S3 katazome a Kappa (naolejovaná papírová šablona Katazome and Kappa (oiled-paper stencil)
CGD Počítačem generovaný obraz Computer generated design
P Fotoreprodukce Photographic reproduction
P5 Světlotisk Collotype
P6 fotokamenotisk, postup přenesené litografie Photolithography, process transfer lithography
P7 Ofset, včetně dvojtón Offset, including duotone
P8 serigrafická reprodukce (fotosítotisk) Serigraphic reproduction (photosilkscreen)
CRD Počítačem reprodukovaný design Computer reproduced design
Y Fotokopie, elektrostatický xerox Photocopy, electrostatic screen printing
Další zkratky Other abbreviations
MT Smíšená technika, užívaná když komponentní techniky nejsou známé Mixed technique, used when component techniques are not known
U Technika neuvedená výše, včetně frotáže, čínských tisků a kolografie Technique not listed above, including Frottage, Chinese rubbing and collography
Number preceeding the technical symbols Počet užitých desek Number of plates used
/ number after the technical symbols Počet užitých barev Number of colours used
/ mon. Monotyp Monotype
/ col. Ručně kolorované Hand coloured


LIST OF ABBREVIATIONS
Intaglio printing techniques
C = intaglio printing (blank); C1 = steel engraving; C2 = copper engraving; C3 = etching; C4 = drypoint; C5 = aquatint; C6 = soft-ground etching; C7 = mezzotint.

Relief printing tchniques
X = relief printing; X1 = woodcut; X2 = wood engraving; X3 = linocut; X4 = lead engraving; X5 = zinc engraving; X6 = plastic engraving; T = typographic.

Flatbed and industrial techniques
L = lithography; S1 = silkscreen; S2 = mimeography (dye sten- cil); S3 = Katazome; S4 = Kappa; P = photographic reproduction,- PI = line block; P2 = half-tone; P3 = photogravure; P4 = rotogravure; P5 = collotype; P6 = photolithography; P7 = ofset; P8 = photograph; CAD = computer aided design; MT = mixed technique; UT = unregistered technique.

Number preceding the technique = number of plates used; / number after the technique - number of colors used. / col. = hand coloured

This list of abbreviations, adopted by FISAE in 1958 and only slightly updated in 1992, needs to be revised. Amongst unregistered techniques, various original graphic techniques had to be included - to give but one common example - linoleum engrav- ing (as opposed to linocut).

Technical Symbols for Bookplates

    B Braille
    C Intaglio printing
    C1 Steel engraving
    C2 Copper engraving
    C3 Etching
    C4 Drypoint
    C5 Aquatint
    C6 Soft-ground etching    
    C7 Mezzotint

    X Relief printing
    X1 Woodcut
    X2 Wood engraving
    X3 Lino cut
    X4 Lead engraving
    X5 Zinc engraving
    X6 Plastic engraving

    L Lithography          
    S Silk screen          

    P Photographic reproduction    
    P1 Line block
    P2 Half-tone
    P3 Photogravure
    P4 Rotogravure
    P5 Collotype
    P6 Photolithography
    P7 Offset
    P8 Photograph
    T Typographic
    E Calligraphy


Pro označení grafických technik (2009)

jsou použity mezinárodní zkratky: C1 - ocelorytina, C2 - mědiryt, C3 - lept, C4 - suchá jehla, C5 - akvatinta, C6 - měkký kryt, C7 - mezzotinta, C8 - rytina do plastu, X1 - dřevořez, X2 - dřevoryt, X3 - linoryt, L1, L2- litografie, L3 - škrábaná litografie, CGD - počítačový návrh, CRD - počítačová reprodukce, P7 - ofset, B - slepotisk, M - monotyp.

This list of international abbreviations are used to specify the graphic techniques:
C1 - steel engraving, C2 - copper engraving, C3 - etching, C4 - dry point, C5 - aquatint, C6 - soft-ground, C7 - mezzotint, C8 - plastic engraving, X1 - wood cut, X2 - wood engraving, X3 - lino cut, L1, L2 - lithography, L3 - scrape lithography, CGD - computer generated design, CRD - computer reproduction, P7 - offset, B - brailed, M - monotype./p>


Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS

HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad