galeri Galerie U babylonské věže slunce
  Novoročenky Vladimír Suchánek  


Novoročenka
Autor: Vladimír Suchánek   Author: Vladimir Suchánek
Název: Post Festum 1984 Title: Post Festum 1984
Rok: 1983 Year: 1983
Technika:  Litografie     Technology:  Litography
Rozměry: 14,7*8,5 cm Picture size: 14,7*8,5 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation
Poznámka:   Narozen 12-02-1933, žák V.Silovského Note:   Born 12-02-1933, pupil of V.Silovsky


Novoročenka
Autor: Vladimír Suchánek   Author: Vladimir Suchánek
Název: Pozdravení velikonoční a přání příjemného zbytku roku 1985 Title: Salutation paschal and Wish pleasant ends Year 1985
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  Litografie     Technology:  Litography
Rozměry: 7*6,5 cm Picture size: 7*6,5 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation
Poznámka:   Narozen 12-02-1933, žák V.Silovského Note:   Born 12-02-1933, pupil of V.Silovsky


Novoročenka
Autor: Vladimír Suchánek   Author: Vladimir Suchánek
Název: Post Festum 1986 Title: Post Festum 1986
Rok: 1985 Year: 1985
Technika:  Litografie     Technology:  Litography
Rozměry: 15*7,6 cm Picture size: 15*7,6 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation


Novoročenka
Autor: Vladimír Suchánek   Author: Vladimir Suchánek
Název: Post Festum 1988 Title: Post Festum 1988
Rok: 1987 Year: 1987
Technika:  Litografie k básnické sbírce Karla Sýse "Malá invertura".    Technology:  Litography to poetic collection Karel Sýs "Small inventory"
Rozměry: 21*10 cm Picture size: 21*10 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation


Novoročenka
Autor: Vladimír Suchánek   Author: Vladimir Suchánek
Název: Post Festum 1989 Title: Post Festum 1989
Rok: 1988 Year: 1988
Technika:  Litografie Technology:  Litography
Rozměry: 21,5*10,2 cm Picture size: 21,5*10,2 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation


Novoročenka
Autor: Vladimír Suchánek   Author: Vladimir Suchánek
Název: PF 1990 Title: PF 1990
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  Litografie Technology:  Litography
Rozměry: 5*7,8 cm Picture size: 5*7,8 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation


Novoročenka
Autor: Vladimír Suchánek   Author: Vladimir Suchánek
Název: PF 1992 Title: PF 1992
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  Litografie Technology:  Litography
Rozměry: 10,5*14 cm Picture size: 10,5*14 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation


  Předchozí stránka


Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS

HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad