galeri Galerie U babylonské věže slunce
  EX LIBRIS 5      


Ad: Kabinet ex libris PNP
Široká ul. č.85
537 01 Chrudim I

Vážení přátelé,
v příloze vám posílám svoji účast pro XIV. Trienále českého ex libris Chrudim. Jedná se o:
dva tisky Ex libris Milan Kovařík, Česká Sibiř, technika CRD 2012, 71:124
dva tisky Ex libris Rajmund Aszkowski, Vinná réva v šachové krajině, technika CRD 2012, 99:80
dva tisky Ex libris Odbory MCHZ, Průmyslová krajina, technika CRD 2013, 75:112

  Průmyslová krajinaČeská Sibiř


Vinná réva v šachové krajině


Vážený pane Tichý,
s politováním Vám sdělujeme, že porota XIV. ročníku tríenále českého ex libris Chrudim 2014 nepřijala Vaši kolekci ex libris k presentaci.
Vracíme Vám 6 ks ex libris.
Přejeme Vám do další tvůrčí práce mnoho úspěchů a těšíme se s Vámi na spolupráci při příští přehlídce současné tvorby ex libris v roce 2017.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek dne 3. října 2014 v 17 hodin ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Pozvánku Vám zašleme ve 3. dekádě září t.r..
Těšíme se na setkání s Vámi a přátelsky Vás pozdravujeme.
Předseda poroty Jiří Neuwirt
Ad: Kabinet ex libris PNP
Široká ul. č.85
537 01 Chrudim I

Vážení přátelé,
v příloze vám posílám svoji účast pro XIII. Trienále českého ex libris Chrudim. Jedná se o:
dva tisky Ex libris Martina Miková, Motýl na plotě, technika CorelDraw, 90:80
dva tisky Ex libris Laďka Miková, Noční motýl, technika CorelDraw, 105:64
dva tisky Ex libris Pavel Skulina, Stavba babylonské věže, technika CorelDraw, 108:75
dva tisky Ex libris Jan Sova, Běžec, technika CorelDraw, 65:96

  Stavba babylonské věže


Noční motýl


  Běžec


Noční motýl


V PRAZE DNE 1. 9. 2011

Vážený pane Tichý,
s politováním Vám sdělujeme, že porota XIII. ročníku trienále českého ex libris Chrudim 2011 nepřijala Vaši kolekci ex libris k presentaci.
Vracíme Vám 8 ks ex libris.
Přejeme Vám do další tvůrčí práce mnoho úspěchů a těšíme se s Vámi na spolupráci při příští přehlídce současné tvorby ex libris v roce 2014.

tajemnice poroty


Ad: Kabinet ex libris PNP
Široká ul. č.85
537 01 Chrudim I

Vážení přátelé,
v příloze vám posílám svoji účast pro XII. Trienále českého ex libris Chrudim. Jedná se o:
dva tisky Ex libris Ing.Vladimír Velčovský, Stavba babylonské věže, technika CorelDraw, 78:130
dva tisky Ex libris Miroslav Večeřa, AZ-pták, technika CorelDraw, 78:126
dva tisky Ex libris Luboš Novák, Sova, technika CorelDraw, 82:129
dva tisky Ex libris Vladimír Kostiha, Lev salónů, technika CorelDraw, 71:125
dva tisky Ex libris Jiří Oršulík, Želva, technika CorelDraw, 81:124
dva tisky Ex libris Miloslav Střítecký, Šachová krajina, technika CorelDraw, 114:78

Stavba babylonské věže


AZ-pták


Sova


Lev salónů


Želva


Šachová krajina


Vážený pane Tichý,
děkujeme Vám za Vaši přihlášku a obeslání výstavy XII. Trienále českého ex libris, přehlídky současné tvorby za roky 2006 - 2008.
Obdrželi jsme od Vás 6 ex libris ve dvojím vyhotovení. Vzhledem k tomu, že Vaše práce neodpovídají výstavním podmínkám, nebyl jste porotou zařazen jako autor do výstavní kolekce tohoto ročníku trienále.
Věříme ale, že se na nás nezlobíte, a že Trienále v roce 2011 obešlete. Všichni členové poroty Vás upřímně pozdravují.
Zveme Vás srdečně na zahájení této výstavy, které se uskuteční v sobotu dne 11. října ve 14 hodin ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi a potrvá do 9. listopadu 2008.
S přátelským pozdravem
tajemnice výstavy
  Předchozí exlibris


  Následující exlibris    Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS


© Karel Tichý. Jakékoliv šíření fotografií z této kolekce bez písemného svolení autora je trestné dle autorského zákona. Všechna práva vyhrazena.

Nevíte, jak na grafiku?nebo se prosím, zapište do    návštěvní knihy  please, inscribe in guestbook!

HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris |  Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
               Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.