galeri Galerie U babylonské věže slunce
  EX LIBRIS 5      


Vážený pane Tichý,
musím Vám bohužel oznámit, že odborná porota XV. trienále českého ex libris Chrudim 2017 nevybrala Vaše práce na výstavu. Přesto budu velmi ráda pokud přijmete mé pozvání na vernisáž výstavy, která se koná dne 6. 10. 2017 od 17 hodin v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Vaše ex libris zašlu zpět v průběhu října.
Mnohokrát děkuji za Vaši účast.
Se srdečným pozdravem
Mgr. Barbora Vlášková
kurátorka
Dobrý den.
Milá paní Vlášková. Děkuji za informaci a potvrzuji příjem mých vrácených exlibris.
Mám prosbu: prosím, vymažte mé jméno ze své databáze a už mi neposílejte přihlášky a pozvánky.
Děkuji. Mějte se krásně. Karel Tichý

Démanty Démanty


Ad: Kabinet ex libris PNP
Široká ul. č.85
537 01 Chrudim I

Vážení přátelé,
v příloze vám posílám svoji účast pro XIV. Trienále českého ex libris Chrudim. Jedná se o:
dva tisky Ex libris Milan Kovařík, Česká Sibiř, technika CRD 2012, 71:124
dva tisky Ex libris Rajmund Aszkowski, Vinná réva v šachové krajině, technika CRD 2012, 99:80
dva tisky Ex libris Odbory MCHZ, Průmyslová krajina, technika CRD 2013, 75:112

  Průmyslová krajinaČeská Sibiř


Vinná réva v šachové krajině


Vážený pane Tichý,
s politováním Vám sdělujeme, že porota XIV. ročníku tríenále českého ex libris Chrudim 2014 nepřijala Vaši kolekci ex libris k presentaci.
Vracíme Vám 6 ks ex libris.
Přejeme Vám do další tvůrčí práce mnoho úspěchů a těšíme se s Vámi na spolupráci při příští přehlídce současné tvorby ex libris v roce 2017.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pátek dne 3. října 2014 v 17 hodin ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Pozvánku Vám zašleme ve 3. dekádě září t.r..
Těšíme se na setkání s Vámi a přátelsky Vás pozdravujeme.
Předseda poroty Jiří Neuwirt
Ad: Kabinet ex libris PNP
Široká ul. č.85
537 01 Chrudim I

Vážení přátelé,
v příloze vám posílám svoji účast pro XIII. Trienále českého ex libris Chrudim. Jedná se o:
dva tisky Ex libris Martina Miková, Motýl na plotě, technika CorelDraw, 90:80
dva tisky Ex libris Laďka Miková, Noční motýl, technika CorelDraw, 105:64
dva tisky Ex libris Pavel Skulina, Stavba babylonské věže, technika CorelDraw, 108:75
dva tisky Ex libris Jan Sova, Běžec, technika CorelDraw, 65:96

  Stavba babylonské věže


Noční motýl


  Běžec


Noční motýl


V PRAZE DNE 1. 9. 2011

Vážený pane Tichý,
s politováním Vám sdělujeme, že porota XIII. ročníku trienále českého ex libris Chrudim 2011 nepřijala Vaši kolekci ex libris k presentaci.
Vracíme Vám 8 ks ex libris.
Přejeme Vám do další tvůrčí práce mnoho úspěchů a těšíme se s Vámi na spolupráci při příští přehlídce současné tvorby ex libris v roce 2014.

tajemnice poroty


Ad: Kabinet ex libris PNP
Široká ul. č.85
537 01 Chrudim I

Vážení přátelé,
v příloze vám posílám svoji účast pro XII. Trienále českého ex libris Chrudim. Jedná se o:
dva tisky Ex libris Ing.Vladimír Velčovský, Stavba babylonské věže, technika CorelDraw, 78:130
dva tisky Ex libris Miroslav Večeřa, AZ-pták, technika CorelDraw, 78:126
dva tisky Ex libris Luboš Novák, Sova, technika CorelDraw, 82:129
dva tisky Ex libris Vladimír Kostiha, Lev salónů, technika CorelDraw, 71:125
dva tisky Ex libris Jiří Oršulík, Želva, technika CorelDraw, 81:124
dva tisky Ex libris Miloslav Střítecký, Šachová krajina, technika CorelDraw, 114:78

Stavba babylonské věže


AZ-pták


Sova


Lev salónů


Želva


Šachová krajina


Vážený pane Tichý,
děkujeme Vám za Vaši přihlášku a obeslání výstavy XII. Trienále českého ex libris, přehlídky současné tvorby za roky 2006 - 2008.
Obdrželi jsme od Vás 6 ex libris ve dvojím vyhotovení. Vzhledem k tomu, že Vaše práce neodpovídají výstavním podmínkám, nebyl jste porotou zařazen jako autor do výstavní kolekce tohoto ročníku trienále.
Věříme ale, že se na nás nezlobíte, a že Trienále v roce 2011 obešlete. Všichni členové poroty Vás upřímně pozdravují.
Zveme Vás srdečně na zahájení této výstavy, které se uskuteční v sobotu dne 11. října ve 14 hodin ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi a potrvá do 9. listopadu 2008.
S přátelským pozdravem
tajemnice výstavy
  Předchozí exlibris


  Následující exlibris    Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS


HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad