galeri Galerie U babylonské věže slunce
  AkvatintaGrafika je výsledek postupu, kdy umělec přenese svůj nápad na desku a z ní pořídí určité množství očíslovaných a podepsaných tisků, které vlastně představují originál. Během tvorby vznikají ještě zkušební tisky a autorské tisky, které nemají samozřejmě hodnotu originálu.

Akvatinta.

Akvatinta je tisk z hloubky. Může se jednat o samostatnou výtvarnou disciplínu, ale většinou je akvatinta doplněk např. leptu a slouží k zatónování větších ploch.

Tisk z hloubky.

HomePage |  Rok 1978 |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad