galeri Galerie U babylonské věže slunce
  Novoročenky Albín Brunovský
Albín Brunovský se narodil 25-12-1935 poblíž Bratislavy. 1961 absolvoval VŠVU v Bratislavě. Zemřel 20-01-1997.
Albin Brunovsky birth 25-12-1935 around BRATISLAVA. 1961 graduation University creative of fine arts in BRATISLAVA.
 


Novoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Novoročenka PF 1982   Title: PF 1982
Rok: 1981 Year: 1981
Technika:  lept     Technology:  Etching
Rozměry: 9,2*6,7 cm Picture size: 9,2*6,7 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentationNovoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Pekný deň PF 1983 Title: Pretty day PF 1983
Rok: 1982 Year: 1982
Technika:  Ofset na křídovém papíře     Technology:  Offset on chalk paper
Rozměry: 29,6*21,4 cm Picture size: 29,6*21,4 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentationNovoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Pour feliciteur 1985 Title: Pour feliciteur 1985
Rok: 1984 Year: 1984
Technika:  lept     Technology:  Etching
Rozměry: 20*11,3 cm Picture size: 20*11,3 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation

Novoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Pour feliciteur 1986 Title: Pour feliciteur 1986
Rok: 1985 Year: 1985
Technika:  lept     Technology:  Etching
Rozměry: 10,4*7,6 cm Picture size: 10,4*7,6 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation
Novoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Pour feliciteur 1987 Hodiny pro padesátníky Title: Pour feliciteur 1987 O'clock for quinquagenarian
Rok: 1986 Year: 1986
Technika:  Malba na dřevě     Technology:  Painting on Wood
Rozměry: neuveden Picture size: No-presentation
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation


Novoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Pour feliciteur 1989 Title: Pour feliciteur 1989
Rok: 1988 Year: 1988
Technika:  Lept     Technology:  Etching
Rozměry: 9,4*8,4 cm Picture size: 9,4*8,4 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentationNovoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Pour feliciteur 1989 Zahradníčka Title: Pour feliciteur 1989 Gardenistinen
Rok: 1988 Year: 1988
Technika:  Akvarel, olej na dřevě     Technology:  Watercolour, oil on wood
Rozměry: 120,5*63 cm Picture size: 120,5*63 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentationNovoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Pour feliciteur 1990 Title: Pour feliciteur 1990
Rok: 1989 Year: 1989
Technika:  lept     Technology:  Etching
Rozměry: 7,5*5 cm Picture size: 7,5*5 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentationNovoročenka
Autor: Albín Brunovský   Author: Albin Brunovsky
Název: Pour feliciteur 1992 Title: Pour feliciteur 1992
Rok: 1991 Year: 1991
Technika:  reprodukce malby     Technology:  reproduction of painting
Rozměry: 14*10 cm Picture size: 14*10 cm
Náklad: Neuveden Edition: No-presentation
Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS

HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris | Novoročenky |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Přednáška |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad