galeri Galerie U babylonské věže slunce
  AktualityMezinárodní výstava: Cesta ke svobodě (kresba, grafika, ex libris)

Pravidla Mezinárodní výstavy s názvem: Cesta ke svobodě, kresba, grafika, ex libris "
***************překladač Google*************
1. Výstava je věnována vybraným a pozvaným umělcům z celého světa.
2. Cílem výstavy je představit umělecká díla na nejvyšší úrovni inspirované téma: Cesta ke svobodě, kresba, grafika, ex libris ".
3. Katalog reprodukovaných děl bude zaslán všem účastníkům.
4. Grafické práce musí být zaslány ve dvou podepsaných vyhotoveních.
5. Žádost (položka) Formulář by měl doprovázet práci, včetně:
Krátký životopis, fotografie umělce, foto práce (300 dpi) jméno a státní příslušnost umělce,
stejně jako název, cena, rok a techniky používané v práci je třeba zaslat mbp@biblio.olesnica.pl
Lhůta pro podání nabídek: 25.03.2015 r. Poštovní adresa:

Oleśnicka Biblioteka Publiczna
ul. Reja 10
56-400 Olesnica
POLSKO

6. Podání se nevrací. Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja je oprávněn zveřejnit /vystavit / sbírat / výměňovat všechny vystavené exlibris a jejich použití v internetových stránkách, CD, katalog, časopisech a knihách.
7. Práce musí být zabaleny bezpečným způsobem, aby se zabránilo jakékoliv poškození.

Rules International exhibition entitled: ??Roads to Freedom, drawing, graphic, ex libris"
1. The exhibition is dedicated to chosen invited artists from all over the world.
2. The aim of the exhibition is to present artistic works at the highest level inspired by the theme: ??Roads to Freedom, drawing, graphic, ex libris".
3. The catalog of the works reproduced will be sent to all participants.
4. The graphic works must be sent in two signed copies.
5. The application (entry) form should accompany the work, including:
Short cv, photo of artist, photo of the work (300 dpi ) the name and the nationality of the artist
as well as the title, price, year and the technique used in the work should be send to mbp@biblio.olesnica.pl
Deadline for submissions: 25.03.2015 r. Postal address:

Oleśnicka Biblioteka Publiczna
ul. Reja 10
56-400 OLEŚNICA
POLAND

6. Submissions shall not be returned. Oleśnicka Biblioteka Publiczna im.
Mikołaja Reja is entitled to publish/ show/ collect/ exchange of all the exhibited exlibris and use them in the web-site, CD, catalog, magazines and books.
7. The works shall be packed in the safe manner to avoid any kind of damage.
970 LET opatství v Tyniec výstava

Do roku 2014 si připomínáme 970 výročí příchodu do Polska a předpokladů benediktinského opatství v Tyniec nedaleko Krakova. Kolo - pět let - výročí této události v Krakově Galerii exlibris zřídí výstavu na počest anniversaiy tematické exlibris a zákon týkající se benediktinských. Tyto tisky také předá do knihovny opatství, včetně stejné, společně s autory knihy postav, v procesu přestavby a obnovy cenné práva knihovny. Tohle bude pátá přehlídka v řadě. Bude to speciální výstava jako se konala před dvěma lety zvláštního výročí v dějinách polské obchodní knihy - před 500 výročí prvních polských dne exlibris.

Žádáme o provedení Abbey exlibris benediktinů, bude expozice mají oslavu výročí.

Podmínky účasti
220 LET Kosciuszko povstání výstava

V roce 2014 si připomínáme 220 ​​výročí přísahy Tadeusz Kosciuszko komplexu na Tržní náměstí v Krakově a vyhrál bitvu Racławice . Skončil také vyhrál další etapu rekonstrukce Kosciuszko v Krakově. Přestavěné opevnění bylo upraveno pro účely konference a výstavy. Exlibris Galerie v Krakově se rozhodla zdůraznit tyto události výstavou exlibris věnovaných Tadeusz Kosciuszko, Kosciuszkovo povstání, výročí Kosciuszko a další memorabilia . Výstava se bude konat dva roky před výročím v unikátní historii polské knižní postavy - před 500 výročí první polské datem ex-libris. Žádáme o provedení exlibris signalizující toto výročí a přihlásit je na výstavu.

Podmínky účasti

1.Výstava je otevřena pro veřejnost, může to představovat díla umělců z domova i ze zahraničí, profesionální a neprofesionální;
2.výstavovat lze jednotlivá díla i soubory děl;
3.téma by mělo být ex-libris Tadeusz Kosciuszko, jeho životopis, kariéra a úspěchy, Kosciuszko povstání, hrdinové a slavní účastníci povstání, by měl připomínat a připomínat události, lidi, fakta, tradice;
4. Každý účastník může předložit libovolný počet tisků;
5. Tisky musí být provedena ve stávajících grafických technikách. Monotypy , kresby , fotografie – jsou vyloučené ;
6. Tisky hlášené na výstavu musí splňovat všechny podmínky exlibris, tj. ;
- Musí být čitelný nápis "Ex libris" nebo ekvivalentní ,
- Jasně směřovat na konkrétního vlastníka - moderní osobu nebo instituci,
- musí být ve formátu nepřesahujícím rozměrů jako v odstavci 9 ,
- Kresby a nápisy týkající se tématu výstavy ,
- Chcete-li být v technikách umožňuje více reflexe exlibris, aniž by byla ohrožena její kvality,
7. Obsah exlibris vytvořených pro výstavě lze nalézt v přízvukem (kresby nebo text), spojené s 500 výročí prvních polských exlibris. Důraz je absolutně nemůže převážit nad látku Kosciuszko;
8. Každý kdo předloží na výstavu, zašle kopii exlibris ve třech tiskcích autorských práv, která byla podepsána
- Jedna kopie bude výstavena,
- Další budou převedeny do archivu Galerie exlibris v Krakově,
-Třetí bude převedena do Muzea Tadeusz Kosciuszko Mound Kosciuszko v Krakově ;
9. Rozměry ex-libris: na delší straně do 130 mm. Velikost papíru až 180 x 120 mm.
10. Na zadní straně každé práce uveďte:
- Jméno autora,
- Technika exekučních exlibris,
- Rok vytvoření tisku
- Ne opus charakter .
11.dodávka díla, přiložte :
- Seznam všech prací a svými rozměry ,
- Kompletní textové popisky na ekslibrisach ;
- Rozluštění zkratky a symbolické kresby
- Přesnou a čitelnou a adresu;
12. Práce předložena k výstavě by neměly být upraveny;
13. Veškeré předložené pro výstavy zůstanou k dispozici pro použití jako organizátor v bodě 8 ;
14. Pořadatel si vyhrazuje právo reprodukovat práce pro reklamní pořadatele
15. Pořadatelem výstavy je Galerie exlibris, ul. . Sokolská 13 , 30-510 Krakow , Tel : 656-36-70 , 656-44-41 , fax : 656-45-43 e - mail: andrzejzn@gmail.com
16. Spolupořadatelé a sponzoři jsou :
- Donimirski Puget Palace Busines Center v Krakově ,
- Výbor Kosciuszko Mound v Krakově ,
17. Informace je také :
Andrew Znamirowski osy . 56d/12 Squadron 303 , 31-875 Krakov , telefon 602 - 530 - 592 , e-mail : andrzejzn@gmail.com termíny
13.prace pro výstavy a korespondence by měly být zaslány na výstavu určena : . Galeria Ekslibrisu , Dom Kultury " Podgorze " , ul. Sokolská 13 , 30-510 Krakow , Polsko
Označení na obalu : " Ex libris "
14. Lhůta pro podání nabídek : 31. ledna 2014
15. je plánována výstava pro výstavní a konferenční sál na Kosciuszko Mound v Krakově v březnu a dubnu 2014
Závěrečná ustanovení
16. Každý účastník výstavy obdrží :
-Pozvánku na vernisáž výstavy ,
- Katalog výstavy
- Ostatní formy a publikace doprovázející výstavu
; 17. Žádáme vás, abyste zabezpečili dodávku prací, aby nebyl poškozen nebo chyběl.

(Překlad: Google translate)Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,
České farmaceutické muzeum (člen SSPE)
Galerie na mostě
Heyrovského 1203, 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ 5
Společnost sběratelů a přátel exlibris Praha

V Hradci Králové, 10. března 2008

Vážení přátelé, výtvarní umělci, umělecké školy, Farmaceutická fakulta - České farmaceutické muzeum (člen SSPE) a Sekce sběratelů a přátel exlibris v Hradci Králové budou již po 27. pořádat výstavu tentokrát nazvanou

"ŽATVA SLOVENSKÉHO A ČESKÉHO EXLIBRIS ZA ROK 2007"

Výstava se bude konat v termínu 26. 5. – 20. 6. 2008.
Žádáme Vás proto o laskavé zapůjčení 1-5 exlibris, která jste v roce 2007 vytvořili a která sami pro tuto výstavu vyberete. Budeme Vám vděčni, vyberete-li navíc všechna exlibris, jež jste v r. 2007 vytvořili pro naše či zahraniční farmaceuty. Prosíme Vás, abyste na zadní strany exlibris nebo v příloze udali techniku a název-popis listu (příp. jméno vlastníka, jsou-li uvedeny jen iniciály). Velmi nám to usnadní uvádění správných údajů do katalogu a tím i spolehlivou informaci zájemcům současným i budoucím. Autory, kteří se zúčastní výstavy poprvé, prosíme o sdělení dat narození a přehled jejich výtvarného školení (škola, učitelé).

Exlibris zasílejte na a d r e s u :
České farmaceutické muzeum, Hospital Kuks čp. 81, 544 43 KUKS
tel. 49 5067 580
do 25. dubna 2008

Dovoluji si tímto požádat autory, kteří využívají elektronickou poštu, aby svůj email zaslali na: valaskova zavináč faf.cuni.cz
Vážení přátelé,
Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Chrudimi připravuje
XII. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS
přehlídku ex libris z let 2006 - 2008, která má veřejnosti podat přehled o nových ex libris, vzniklých za poslední tři roky.

Kolekce TRIENÁLE bude vystavena u příležitosti XIII. sjezdu sběratelů a přátel cx libris v Chrudimi, ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha od l L října do 9. listopadu 2008.

Minulý ročník - XII. TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS 2003 - 2005 byl reprízován v roce 2006 v letohrádku Hvězda v Praze a ve výstavní síni Viléma Wiinscheho v Havířově . Další reprízu připravujeme na příští rok do polské Olešnice.

Výstavní kolekce jsou veřejností velmi dobře přijímány.
Přílohou tohoto dopisu jsou výstavní podmínky a přihláška.
Dovolujeme si Vás vyzvat k účasti na této přehlídce a prosíme Vás, abyste do 15. února 2008 zaslali připojenou přihlášku poštou nebo e-mailem. Kolekci Vašich ex libris je nutné zaslat nejpozději do 18. května 2008 na adresu:

Kabinet ex libris PNP
Široká ul. č. 85
537 01 Chrudim I
tel., fax 469 620 688,
e-mail: kabinet.exlibris@centrum.cz.


16.01.2005 at 11:05:07 přišel email pana Chalupského:

F.I.S.A.E.
2. mezinárodní soutěž na exlibris zhotovené počítačovou technikou


F.I.S.A.E. jež má tyto členy, (vyjmenováno je 34 zemí, včetně ČR) se na XXX. kongresu konaném v červenci 2004 rozhodla podpořit uspořádání mezinárodní soutěže na exlibris vytvořené počítačovou technikou.

První soutěž zaznamenala velký úspěch, když se jí zúčastnilo 350 umělců ze 34 zemí a obeslalo ji 1191 knižními značkami výborné úrovně. Mezi nimi mnoho mladých tvůrců. Vítězové této soutěže jsou uvedeni na internetové adrese: www.sint-niklaas.be nebo www.aed.org.tr.

Počítač, coby tvůrčí nástroj umělce, získává stále více uplatnění. Obrazy vytvořené touto technikou jsou ale oproti technikám tradičním považovány někdy za méně umělecky a tiskařsky hodnotné, zvláště u malých formátů použitých na takovém poli jako je právě exlibris. Soutěž je pořádána tedy proto, aby umožnila umělcům ukázat, že počítačová technika může být stejně brilantní jako rytba a rytecké náčiní a dokáže tvořit podobné "umělecké drahokami na papíře". Umožní také ukázat, že klasické techniky mohou být přínosem a podporou počítačové techniky.

Pravidla
Článek 1

Soutěž je otevřena bez jakéhokoliv omezení všem umělcům a návrhářům z celého světa.

Článek 2

Práce musí být pojaty jako skutečná exlibris, to je drobná grafika nejvyšší estetické, umělecké a technické kvality, vytvořená se záměrem, aby mohla být vlepována do knih a určovat jejich vlastníka. Měla by obsahovat název "ex libris" nebo rovnocenné označení např. "Z knihovny..." nebo "Kniha patří..." atd. (V angličtině je uvedeno "From the library of...", "This book belongs to..." atd., pozn. překl.) a jméno žijícího vlastníka nebo knihovny skutečně existujícího ústavu, na jejichž objednávku byla zhotovena.

Článek 3

Exlibris musí být zaměřeno a vytvořeno za převážného užití počítačové techniky, i když do jisté míry může obsahovat i jiné grafické techniky. Musí to být práce osoby lístek zasílající. Pokud se na tvorbě zúčastní více umělců, odesílající musí uvést, kdo byl takto zapojen.

Článek 4

Každý účastník může zaslat nanejvýše pět různých exlibris. Od každého musí být zasláno pět kopií, z nichž tři budou uloženy v sbírkách dokumentačních a muzeálních středisek a dvě budou užity pro výstavu. Každý lístek mus být podepsán či označen umělcem a musí mít na rubu tužkou zřetelně napsané jméno výtvarníka, jeho adresu a rok narození, jakož i národnost, údaj o požité technice a o roku tvorby. Pokud bude jméno vlastníka vyznačeno jen iniciálami, musí být na rubu napsáno jeho plné jméno. Umělci jsou též žádáni, aby své lístky posílali také "oskenované" v JPG na adresu: t.

Článek 5

Rozměry potištěné plochy by neměly přesáhnout 130 x 130 mm a s okolním papírem nesmí být exlibris větší než 297 x 210 mm.

Článek 6

Uzávěrka je ve čvrtek 1. Prosince 2005. Rozhodující pro posouzení, zda byla poslána včas, bude datum poštovního razítka. Umělci jsou nicméně žádáni, aby své práce posílali již před polovinou listopadu.

Článek 7

Práce musí být zasílány na následující adresu:

FISAE ex-libris competition
c/o Internationaal Exlibriscentrum
Zwijgershoek 14
B - 1254 Sint-Niklaas
BELGIUM

(Následuje dlouhý seznam "e-mailových" adres, na kterých je možné se dále obracet stran dalších informací a adresy webových stránek, mezi kterými jsou i stránky naše, pozn. překl.).

Článek 8

(Pod tímto článkem je uveden seznam deseti porotců, vesměs to špičkových znalců exlibris; jejím předsedou bude Švýcar Benoît Junod.)

Článek 9

Ceny:
První cena: 1500 euro
Druhá cena: 1000 euro
Dvě ex aequo ceny třetí, každá po 500 euro

Zvláštní cena poroty pro exlibris s nejlépe kombinovanými technikami, kde bude však technika počítačová hrát hlavní roli: 1000 euro
Zvláštní cena Nadace FINALE z Lausanne
za nejlepší exlibris s erotickou tematikou: 1000 euro
Porota bude oprávněna udělovat též čestná uznání lístkům, které si to zaslouží

Porota si zároveň vyhrazuje právo některé ceny neudělit, když nebude zaslán dostatečný počet exlibris nebo nebudou dostatečné úrovně.

Článek 10

Přijatá exlibris budou hodnocena na základě jejich umělecké a technické úrovně, jejich původnosti, zapracování písma a celkového pojetí. Porota bude věnovat pozornost zvláště: autorově původnosti v užití počítačové techniky a dalších, řešení obrazu, písma atd.; nápaditému užití této techniky i v případné kombinaci s technikami dalšími; úrovni vztahu obrazu a nápisu a úrovni tisku. Rozhodnutí poroty bude konečné.

Článek 11

Rozsáhlý výběr nejlepších exlibris bude vystaven v Sint Niklaas v Belgii během března a června 2006, v Nyonu ve Švýcarsku v srpnu 2006 a dále v turecké Ankaře v listopadu 2006. Jiná část exlibris bude souběžně představena na výstavách v Barceloně a Lausanne. Data těchto výstav nebyla ještě stanovena. Výstavy mohou pokračovat ještě v dalších městech podle okolností.

Článek 12

Bude připraven ilustrovaný katalog z nejlepších exlibris, který obdrží zdarma každý účastník, jehož exlibris budou do něj zařazena. V této souvislosti je možné, že bude vyžádán příspěvek na poštovné. Při přípravě katalogu mohou být umělci požádáni o zaslání exlibris "oskenovaných" s vysokou rozlišovací schopností. Katalog bude umístěn také na internetu a bude k mání i na CD nosiči.

Článek 13

Bezpečnost poštovních zásilek by měla být zaručena, např. zasláním doporučeně. Obdržená exlibrs nebudou vracena a stanou se majetkem pořadatelů. Pořadatelé si také vymiňují právo s lístky volně nakládat při jejich reprodukci a zveřejnění apod. Výsledky soutěže budou zaslány všem členským organizacím, které jsou členy FISAE.

Článek 14

Účastníci musí vyplnit přihlášku a poslat ji společně se svými pracemi, vše doplněné krátkým životopisem. Vítány budou informace o vlastnících či institucích, pro něž byla exlibris vytvořena, stejně jako sdělení důvodů při výběru námětů.

Článek 15

Účast v soutěži znamená bezpodmínečné přijetí pravidel.

(Podmínky v angličtině, kde je možné nalézt výše odkazované adresy a jména porotců si lze přečíst na našich webových stránkách na adrese: http://www.natur.cuni.cz/exlibris/)
14.11.2004 at 14:19:17 přišel email:

Dovolujeme si oznámit, že:
DNE 25.11.2004
v 17.00 hod.
bude slavnostně otevřena
Galerie rytin
V galerii budou vystaveny pouze rytiny a tisky grafických listů vyšlých z našich rytin.
Budou k vidění pouze a jedině díla Iris a Martina Střechovských z Jihlavy.
A to jak mědirytiny tak ocelorytiny.

Galerie se nachází v centru města
u brány Matky Boží.
Přesná adresa zní: Matky Boží 34 JIHLAVA 58601-- cca30m směrem západním.
tel. 56 730 39 36 a mobil call- 602 96 86 73 mailto-strechovsky@seznam.cz

Na otevření galerie je tímto zvána odborná i široká laická veřejnost, dále
novináři, umělci a všichni lidé cítění výtvarného a duší spřízněných.
Úvodní slovo laskavě pronese přední historik Dr.Zdeněk JAROŠ.
Účast přislíbili také lidé známí z veřejného života města, kraje i republiky.
!!! PŔIJMĚTE PROSÍM !!!
tímto naše pozvání na slavnostní otevření.
!!! !!!
Jedině v den otevření budou vystaveny i
originální měděné desky
sloužící k tisku.
V případě Vašeho zájmu budete mít také jedinečnou příležitost zhlédnout i krátkou
ukázku techniky volného ručního rytí a budete mít šanci tuto starou techniku si
i vlastnoručně vyzkoušet na připraveném vzorku.
Dále si budete moci prohlédnout katalog ručních rytin na zbraních starých i moderních.
V případě jakýchkoli dotazů uměleckého, nebo odborného směru, jsme Vám plně k dispozici.
Prosíme zároveň o laskavé sdělení, zda se hodláte zúčastnit.
Na laskavé úvaze Vaší ponecháme, jakou formou takto učiníte.
Přejeme příjemný den a hezké zážitky.
Iris Střechovská a Martin Střechovský
24.02.2004 at 10:36:56 přišel email:

Vazeny Pane Tichy,

Prave jsem dostal zpravu, ze se uzaverka exlibristicke CAD souteze posouva az na patek 30.dubna 2004. Treba jste take jiz informovan, ale pro jistotu Vam to sdeluji. Ne-li, prosim, upravte si to na te CAD strance, ktera je tak pekne vyvedena a pripadne to sdelte jinym potrebnym podle vlastni uvahy.

Urcite vite, ze mame take mezinarodni DIRECTORY s informacemi o soutezich (http://www.natur.cuni.cz/exlibris/), ktere se snazim udrzovat na co nejsoucasnejsi urovni.

Srdecne Vas zdravi
Josef Chalupsky

Spolek sberatelu a pratel exlibris
Postovni schranka 645
111 21 Praha 1

F.I.S.A.E.
Mezinárodní soutěž na exlibris zhotovené počítačovou technikou


F.I.S.A.E. jež má tyto členy, (vyjmenováno je 34 zemí, včetně ČR) se na XXIX. kongresu konaném v září 2002 rozhodla podpořit uspořádání mezinárodní soutěže na exlibris vytvořené počítačovou technikou.

Počítač, coby tvůrčí nástroj umělce, získává stále více uplatnění. Obrazy vytvořené touto technikou jsou ale oproti technikám tradičním považovány někdy za méně umělecky a tiskařsky hodnotné, zvláště u malých formátů použitých na takovém poli jako je právě exlibris. Soutěž je pořádána tedy proto, aby umožnila umělcům ukázat, že počítačová technika může být stejně brilantní jako lept a rytecké náčiní a dokáže tvořil podobné "umělecké drahokam! na papíře". Umožní také ukázat, že klasické techniky mohou být přínosem a podporou počítačové techniky.

Pravidla
Článek l

Soutěž je otevřena bez jakéhokoliv omezení všem umělcům a návrhářům z celého světa.

Článek 2

Práce musí být pojaty jako skutečná exlibris, to je drobná grafika nejvyšší estetické, umělecké a technické kvality, vytvořená se záměrem, aby mohla být vlepována do knih a určovat jejich vlastníka. Měla by obsahovat název "ex libris" nebo rovnocenné označení např. "Z knihovny..." nebo "Kniha patří..." atd. (V angličtině je uvedeno "From the library oj... ", "This book belongs to... " atd, pozn. překladatele) a jméno žijícího vlastníka nebo knihovny skutečně existujícího ústavu, na jejichž objednávku byla zhotovena.

Článek 3

Exlibris musí být zaměřeno a vytvořeno za převážného užití počítačové techniky, i když do jisté míry může obsahovat i jiné grafické techniky. Musí to být práce osoby lístek zasílající. Pokud se na tvorbě zúčastní více umělců, odesílající musí uvést, kdo byl takto zapojen.

Článek 4

Každý účastník může zaslat nanejvýše pět různých exlibris. Od každého musí být zasláno pět kopií, z nichž tři budou uloženy v sbírkách dokumentačních a muzeálních středisek a dvě budou užity pro výstavu. Každý lístek musí být podepsán či označen umělcem a musí mít na rubu tužkou zřetelně napsané jméno výtvarníka, jeho adresu a rok narození, jakož i národnost, údaj o použité technice a o roku tvorby. Pokud bude jméno vlastníka vyznačeno jen iniciálami, musí být na rubu napsáno jeho plné jméno. Umělci jsou též žádáni, aby své lístky posílali také "oskenované" v JPG na adresu: exlibris@rave.ch

Článek 5

Rozměry potištěné plochy by neměly přesáhnout 130 x 130 mm a s okolním papírem nesmí být exlibris větší než 297 x 210 mm.

Článek 6

Uzávěrka je v pátek 5. března 2004. Rozhodující pro posouzení, zda byla poslána včas, bude datum poštovního razítka. Umělci jsou nicméně žádáni, aby své práce posílali již před polovinou února.

Článek 7

Práce musí být zasílány na následující adresu:
FISAE ex-libris competition
c/o Benoit Junod,
21 Route de Lullier,
CH - 1254 Jussy (GE)
Switzerland

(Následuje dlouhý seznam "e-mailových" adres, na kterých je možné se dále obracet stran dalších informací a adresy webových stránek, mezi kterými jsou i stránky naše, pozn. překl.).

Článek 8

(Pod tímto článkem je uveden seznam deseti porotců, vesměs to špičkových znalců exlibris: jejím předsedou bude Švýcar Benoít Junod.)

Článek 9

Ceny:
První cena: 1500 euro
Druhá cena: 1000 euro
Dvě ex aequo ceny třetí, každá po 500 euro

Zvláštní cena poroty pro exlibris s nejlépe kombinovanými technikami, kde bude však technika počítačová hrát hlavní roli: 1000 euro
Zvláštní cena Nadace FINÁLE z Lausanne za nejlepší exlibris s erotickou tematikou: 1000 euro
Porota bude oprávněna udělovat též čestná uznání lístkům, které si to zaslouží
Porota si zároveň vyhrazuje právo některé ceny neudělit, když nebude zaslán dostatečný počet exlibris nebo nebudou dostatečné úrovně.

Článek 10

Přijatá exlibris budou hodnocena na základě jejich umělecké a technické úrovně, jejich původnosti, zapracování písma a celkového pojetí. Porota bude věnovat pozornost zvláště: autorově původnosti v užití počítačové techniky a dalších, řešení obrazu, písma atd.; nápaditému užití této techniky i v připadne kombinaci s technikami dalšími; úrovni vztahu obrazu a nápisu a úrovni tisku. Rozhodnutí poroty bude konečné.

Článek 11

Rozsáhlý výběr nejlepších exlibris bude vystaven v Sint Niklaas v Belgii během května a července 2004, ve Welsu v Rakousku v době srpna 2004 a dále v turecké Ankaře v říjnu až listopadu 2004. Jiná část exlibris bude souběžně představena na výstavách v Barceloně a Lausanne. Data těchto výstav nebyla ještě stanovena.

Článek 12

Bude připraven ilustrovaný katalog z nejlepších exlibris, který obdrž zdarma každý účastník, jehož exlibris budou do něj zařazena. V této souvislosti je možné, že bude vyžádán příspěvek na poštovné. Při přípravě katalogu mohou být umělci požádáni o zaslání exlibris "oskenovaných" s vysokou rozlišovací schopností. Katalog bude umístěn také na internetu a bude k mání i na CD nosiči.

Článek 13

Bezpečnost poštovních zásilek by měla být zaručena, např. zasláním doporučené. Obdržená exlibris nebudou vracena a stanou se majetkem pořadatelů. Pořadatelé si také vymiňují právo s lístky volně nakládat při jejich reprodukci a zveřejnění apod. Výsledky soutěže budou zaslány všem členským organizacím, které jsou členy FISAE.

Článek 14

Účastníci musí vyplnit přihlášku a poslat ji společně se svými pracemi, vše doplněné krátkým životopisem. Vítány budou informace o vlastnících či institucích, pro něž byla exlibris vytvořena, stejně jako sdělení důvodů při výběru námětů.

Článek 15

Účast v soutěži znamená bezpodmínečné přijetí pravidel.

(Podmínky v angličtině, kde je možné nalézt výše odkazované adresy a jména porotců si lze přečíst na našich webových stránkách na adrese: http://www.natur.cuni.cz/exlibris/)

Za informaci děkuji panu Josefu Chalupskému
140 00 Praha 4-Nusle, Družstevní ochoz 52 Tel. 241 413 104 (mezi 8-12 a 21-23 hod.)
E-mail: chalupsk@natur.cuni.cz P O. BOX 645, 111 21 PRAHA 1
SPOLEK SBĚRATELŮ A PŘÁTEL EXLIBRIS V PRAZE
ASSOCIATION DĚS COLLECTIONNEURS ET AMIS D'EX-LIBRIS A PRAGUEspolek

NABÍDKOVÝ SEZNAM PRO 65. PÍSEMNOU AUKCI
Spolku sběratelů a přátel exlibris Praha 7.6.2003

Nabídkový aukční seznam je rozesílán všem členům spolku, kteří o to projeví zájem nebo se již zúčastnili některé z předchozích aukcí. Písemné aukce se řídí pravidly uveřejněnými ve spolkovém časopise č.3-4/1990. Na požádání budou účastníkům zaslány. Zájemci o některé z nabízených položek sdělí své nabídkové ceny na adresu spolku uvedenou dole, případně elektronickou poštou na adresu l.rubas@volny.cz nejpozději do 4.7. 2003. Položky získá zájemce, který učinil nejvyšší nabídku. Prodávajícím je sráženo z prodejní ceny 15%. Sběratelé mohou nabídnout do písemné aukce své dublety a zaslat je rovněž na spolkovou adresu. Nabídka musí být doprovázena seznamem nabízených grafik obsahujícím jejich popis, rozměry, grafickou techniku a vyvolávací cenu. Prosíme, aby byly nabízeny pouze grafiky nepoškozené.


Zkratky grafických technik
LIST OF ABBREVIATIONS


HomePage |  Život a dílo  |  Rok 1978 |  Rok 1979 |  Rok 1980 |  Rok 1981 |  Rok 1982 |  Rok 1983 |  Rok 1984 |  Rok 1985 |  Rok 1986 |  Rok 1987 |  Rok 1988 |  Rok 1989 |  Rok 1990 |  Koláže |  Ex Libris |  Ilustrace |  Dřevoryt |  Akvatinta |  Lept |  Suchá jehla |  Linoryt |  Portály a vyhledávače ]

 Velikost obrazových souborů byla
optimalizována programem Corel PHOTO-PAINT
 Stránka byla upravena programem Made with AceHTML 6 Pro. AceHTML 6.50.01 Pro.
WebPage created per programme  AceHTML 6.50.01 Pro.
Zdrojový kód byl po dvaceti letech (2021)
zkontrolován programem HTMLPad